Ana içeriğe atla

28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de   ilan edilen Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme sonucuna göre tabi tutuldukları 25.01.2019 tarihli  giriş sınavı (yazılı) ve nihai değerlendirme sonucu için tıklayınız.


ATAMAYA ESAS EVRAKLAR

1. Dilekçe (dilekçe için tıklayınız.)
2. Adli Sicil Belgesi
3. Sağlık Raporu
4. Mal Bildirim Beyannamesi (Beyanname için tıklayınız)
5. Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
6 Güvenlik Soruşturması Formu (2 Adet) (Form için tıklayınız)

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Kadrosuna atanacak olan aday(lar)ın yukarıda istenen atamaya esas evrakları 15/02/2019 tarihi saat 17.00 mesai bitimine kadar Fakültemiz Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.

Not: Ataması yapılacak olan aday(lar)a ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ADRES:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı L-Blok 2. Kat
Hükümet Meydanı No:2 Ulus –ANKARA

Duyuru_Tarihi