Ana içeriğe atla
Selim
TEZCAN
Akademik Personel
Birim Personeli mi
Evet
Personel Bölümü
Doktora, Üniversite Adı, Yıl
Jıhad In A Context Of Shıftıng Allıances And Enmıtıes: A Study On The Relatıons Of The Early Artukıds And Crusaders As Reflected In Contemporary Muslım And Chrıstıan Hıstorıography, 1098-1124", İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bil.
İlgi Alanı
osyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Ortaçağ Tarihi, Haçlı Seferleri Tarihi ve Bizans Tarihi